Ohjelmat

Suomen krav maga liitto ry valmentaja-ja ohjaajakoulutus sekä ylempien vöiden intensiivipäivät. Sivun sisällön voit ladata PDF tiedostona linkistä

Tavoitteet

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tavoitteena on varmistaa jokaisen krav maga harrastajan nousujohteinen ja jatkuva kehittyminen itsepuolustuksen huippusuorittajaksi. Tähän tähdätään järjestämällä intensiivisiä harjoituspäiviä niin krav maga tekniikan ja fyysisen itsepuolustuksen saralla kuin enemmän tietopohjaiseen teoriakoulutukseen laadittujen materiaalien avulla. Keskeistä on mahdollisuus kehittää itseään ja tätä kautta auttaa muita kehittymään.

SKML eri vyöasteilla vaadittavat näytöt

Teoriaosaaminen

Krav Maga historia ja systematiikka

Krav Maga oppiminen ja opettaminen

Taitoharjoittelun perusteet

Fyysisen harjoittelun perusteet

Tekninen osaaminen

SKML vyökoevaatimukset siniseen vyöhön saakka

Teoriaosaaminen

Taitoharjoitteiden käytännön laadinta hyödyntäen lajianalyysiä

Tekninen osaaminen

SKML Vyökoevaatimukset ruskeaan vyöhön saakka

Ryhmän ohjaaminen

Yksittäisen harjoituksen rakenne

Perusopetusmenetelmät käytännössä

Teoriaosaaminen

Itsepuolustuksen lajianalyysi

Lajianalyysin mukaisen harjoituksen rakentaminen

Harjoitusryhmien tavoitteen mukainen ohjelmointi ja sisällön laatiminen

Tekninen osaaminen

SKML vyökoevaatimukset mustaan vyöhön vaadittavalta osalta.

Lajianalyysin mukaisten harjoitusten rakentaminen.

Itsepuolustustilanteiden analyyttinen arviointi ja harjoitteiden mukauttaminen.

Teoriaosaaminen

Taitoharjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi

Fysiikkaharjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi

Tekninen osaaminen

Leirien ja intensiivipäivien pitäminen 

Eri ryhmille kohdennettujen kurssien ja harjoitusohjelmien suunnittelu

Koulutuksen suorittaminen

Verkkokurssit

 • Verkkokursseille voi ilmoittautua ja ne voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti
 • Verkkokursseista saa todistukset automaattisesti ja niiden suoritteet merkitään passiin
 • Eri valmentajatasoihin vaadittavat käytännön valmentajanäytöt palautetaan verkkoalustalla annettuun osoitteeseen.

Taitoharjoittelu

 • Taitoharjoittelua varten järjestetään keväisin ja syksyisin intensiivipäivät ja leirit
 • Keräämällä riittävän määrän suoritteita passiin ja saamalla tätä kautta arvioinnit kuntoon, voi ryhtyä valmistelemaan näyttöjä.

Kustannukset

 • VOK 1 verkkokurssipaketin hinta on 250 €
 • VOK 1 neljän intensiivipäivän hinta on 240 €
 • VOK 2 verkkokurssipaketin hinta on 250 €
 • VOK 2 Neljän intensiivipäivähinta on 240 €
 • VOK 2 ampuma-asekurssin hinta on 120 €
 • VOK 2 voimankäyttövälinekurssin hinta 90 €
 • VOK 3 kurssin hinta on 600 €

Näytöt

 • Näytöt tehdään näytön vastaanottajan kanssa sovitusti
 • Kun näytöt on tehty, saa koulutuksesta todistuksen

Koulutukset

Vaadittavaosaaminen

Osaa perusteet vaadituista teoriaosuuksista.

Osaa vaatimusten mukaiset käytännön osuudet

Valmistava käytännön koulutus

1 x Aseuhkatilanteet ja toimintataktiikat

1 x Teräase- ja muut lyömäväline hyökkäykset sekä toimintataktiikat

1 x Maassa Puolustautuminen

1 x Otteista vapautuminen, maahanviennit ja hallintaotteet

1 x leiritapahtumaan osallistuminen oman salin ulkopuolella

Valmistavateoriakoulutus

Verkkokurssit:

 • Krav Maga historia ja kehittyminen 
 • Krav Maga oppiminen ja opettaminen 
 • Krav Maga Uhka- ja vaaratilanteet, psykologia ja toiminta 
 • Krav Maga hätävarjelu ja itsepuolustus
 • Krav Maga vyökoejärjestelmä

Näytöt

Ohjausnäytöt (yksittäiset 60- 90 min pituiset harjoitukset) ja näiden suunnitelmat

 1. Aseuhat
 2. Teräase ja muut lyömävälineet
 3. Maassa puolustautuminen
 4. Otteista vapautuminen, maahan viennit, kaadot, heitot ja hallintaotteet

Vaadittavaosaaminen

Ymmärtää lajianalyysin merkityksen harjoittelun perustana ja kykenee soveltamaan sitä analysoidessaan tilanteita ja suunnitellessaan harjoituksia

Valmistava käytännön koulutus

1 x Aseuhkatilanteet ja toimintataktiikat

1 x Teräase- ja muut lyömäväline hyökkäykset sekä toimintataktiikat

1 x Maassa Puolustautuminen

1 x Otteista vapautuminen, heitot, kaadot, maahan viennit ja hallintaotteet

1x ampuma-aseleiri

1x Voimankäyttövälineleiri

3 x leiritapahtumaan osallistuminen oman salin ulkopuolella

Valmistavateoriakoulutus

Verkkokurssit

 • Itsepuolustuksen harjoittaminen ja harjoittelu
 • Uhkatilanteiden anatomia ja tilanteen arviointi
 • Osaamisen arvioint
 • Harjoittelijan kehityssuunnitelman laatiminen
 • Krav Maga Online järjestelmän käyttäminen

Näytöt

Valmennuskertomus valitusta ryhmästä ja sen opettamisessa tehdyistä havainnoista.

Lajianalyysin pohjalta laadittu tilanneanalyysi yksittäiseen harjoitukseen.

Vaadittavaosaaminen

Osaa monistaa krav maga filosofian eri käyttäjäryhmille sopivaan muotoon.

Osaa suunnitella harjoituskokonaisuudet siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Valmistava käytännön koulutus

Pitää vähintään yhden intensiivipäivän kustakin aihealueesta.

On mukana pitämässä vähintään yhtä leiritapahtumaa.

Valmistavateoriakoulutus

Olympiakomitean / lajiliiton järjestämiin taito- ja fysiikkaseminaareihin osallistuminen

Krav Maga Online järjestelmän hyödyntäminen valmennustyössä

Näytöt

Leiri- ja intensiivipäivien pitäminen

Harjoitusohjelmien laadinta

Oman henkilökohtaisen kehityspolun ja vuosisuunnitelman laadinta

 

Yhteenveto

Krav Magan ja itsepuolustuksen huippuosaajaksi ei tulla yksittäisillä kursseilla vaan se on pitkä polku, jonka päässä huomaamme, että tarvitsemme jatkuvasti lisää tietoa ja harjoitusta. Aina löytyy jotain mitä hioa.

Erityisesti ne, joiden tavoitteena on saavuttaa mustan vyön arvo, tulee todella keskittyä ymmärtämään mistä krav magassa ja itsepuolustuksessa on kysymys. Itsepuolustuksen kokonaisuus pitää olla hallussa ja se kokonaisuus ei ole pelkästään tekninen.