LAJIESITTELY

Aktiivinen Toiminta

Jos et pysty väistämään tilannetta, tarvitset Krav Magaa. Krav Maga perustuu aktiiviseen toimintaan itsepuolustustilanteessa. Ajatuksena on estää hyökkääjän toiminta mahdollisimman tehokkaasti hyökkäämällä itse vastaan heti, kun se on mahdollista. Itsepuolustuksessa lainsäädäntö määrittelee fyysisen itsepuolustuksen käyttötilanteet. Lainsäädäntönäkökulma tekeekin harjoittelusta entistä kiinnostavampaa!

Kenelle Krav maga sopii?

Krav Magan ominaispiirre on, että se mukautuu yksilön mukaan käytettäväksi välineeksi. Tällöin esim. polvivamma, joka estää joidenkin harjoitteiden tekemisen, ei muodostu kynnykseksi aloittaa Krav Maga -harrastusta. Täytyyhän sinun kyetä puolustamaan itseäsi vammasta huolimatta, eikö?

Useasti kysytään vaadittavaa kuntotasoa. Harjoitukset rakentuvat yksilöllisesti eli jokainen ”taistelee” itseään vastaan ja ryhmässä itsensä ylittäminen on helpompaa. Rohkeasti salille mukaan toimintaan ja siinä se kunto kasvaa ikään kuin huomaamatta!

Useissa seuroissa on myös lapsille ja nuorille omia harjoitusryhmiä. Seurat määrittävät myös itsenäisesti ikärajat aikuisryhmiin. Useimmissa aikuisten ryhmään pääsee 15-18 vuotiaana.

Luonnollisen reagoinnin hyödyntäminen

Krav Magan lähtökohtana on luonnollisen reagoinnin vahvistaminen siten, että henkilö kykenee äkillisessäkin tilanteessa puolustautumaan reagoimalla tilanteeseen oikein. Krav Magan tekniikat ovat sinänsä osa luonnollista reagointia erityyppisistä lähtötilanteista (istuma-asennosta, seisten, henkisesti valmiina kohtaamaan uhka, täysin yllättäen syntyvä tilanne jne…), jotka menetelmässä nivotaan yhteen vastaamalla samankaltaisiin hyökkäyksiin samankaltaisella ratkaisulla.

Harjoittelu

Harjoitukset ovat tyypillisesti 60-90 min pituisia. Harjoitus jakautuu osiin, jolloin harjoittelusta tulee mielekästä, fyysisesti järkevällä tavalla haastavaa sekä hauskaa.

Harjoituksen valmistavassa osassa yleensä esitellään erilaisten sykettä kohottavien harjoitteiden kautta harjoituksessa käsiteltävä aihepiiri. Samalla lihaksisto valmistetaan toimimaan ja vältetään turhia harjoittelussa syntyviä vammoja.

Valmistavaa osaa seuraa pääosa, jossa opetellaan suorittamaan harjoiteltava toimintamalli. Vaiheessa esitellään kyseinen ”ongelma” ja haetaan esimerkkitilanne. Tämän jälkeen tehdään spesifit harjoitteet, joilla vahvistetaan päivän harjoituksessa tarvittavat menetelmät tilanteesta selviämiseen. 

Pääosan loppuvaiheessa otetaan mukaan myös tilannehallinta, jossa lähtökohtana on tilanteen de-eskalointi ja paikalta poistuminen. Jos nämä eivät onnistu ja joudutaan fyysiseen puolustautumistilanteeseen, toimitaan tilanteen mukaan.

Harjoituksen päätösosassa harjoitetaan fyysistä kuntoa erilaisten harjoitteiden kautta tavoitteena vahvistaa kuntoa ja jaksamista. Pääpaino on Krav Maga – Itsepuolustuksen lajianalyysi  mukaisessa fyysisen suorituskyvyn kehittämisessä.

Harjoitusten kesto

60 - 90 min

Valmistavaosa

Lihasten venyttely

Pääosa

Harjoitukset - Tilannehallinta

Päätösosa

Fyysisen kunnon vahvistaminen