Eettiset säännöt ja ohjeet

Suomen Krav Maga Liitto Ry – Eettiset ohjeet

Eettisyys tarkoittaa Suomen Krav Maga Liiton toiminnassa toimimista kuten on oikein. Suomen Krav Maga Liitto ei ole perinteinen urheilujärjestö, koska krav magassa ei ole kilpaurheilua vaan toiminta keskittyy liikuntaan, itsepuolustuksen oppimiseen ja harrastamiseen. Sääntökirjamme on Suomen laki ja erityisesti sen itsepuolustusta (hätävarjelua) koskevat säännökset. Tämä muodostaa selkärangan eettisille ohjeillemme.

Itsepuolustustilanteessa puolustautujan on pystyttävä nopeasti arvioimaan, miten vakava tilanne todella on. Kuten aiemmin on todettu, eettisyys tulee harjoittelussa itsepuolustuksen lainsäädännön kautta. Valmentajien vastuulla on osoittaa, missä kohtaa itsepuolustuksen raja menee. Jokaisen harjoittelijan henkilökohtaisella vastuulla on mitoittaa oma tekemisensä tosielämän tilanteessa eettisesti kestäväksi.

Harjoituksissa tämä tarkoittaa Krav Maga Itsepuolustuksen lajianalyysi luvussa kolme käsiteltyjen näkökulmien mukaan tuomista luonnolliseksi osaksi harjoittelua. Keskeinen lähtökohta on kuitenkin, että itsepuolustusta harjoitellaan, jotta pahimmassa tilanteessa itse tai lähimmäinen selviää tilanteesta terveenä ja hengissä pois. Tämän vuoksi mielenhallinta kaikissa harjoitteissa on yksi keskeinen osa-alue.

Keskeiset Arvomme

Jotta jokainen voisi kulkea rauhassa: ”So that everyone may walk in peace” – Imi Lichtenfeld

 • Itsepuolustus on kansalaistaito.
 • Siinä missä jokaisen tulee osata uida, toimia ensiapu tilanteessa, käyttää alkusammutusvälineitä, jokaisen tulee osata myös osata toimia henkeä vaarantavissa tilanteissa ja viime kädessä puolustaa itseään ja muita ihmisiä pahantekijöiltä.

Yhteistyö ja jatkuva kehittyminen

 • Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.
 • Haluamme luoda harjoitteluun mahdollisuuksia, emme esteitä
 • Tavoitteena luoda harjoittelusta hauskaa, kehittävää, motivoivaa, monipuolista
 • Maailmassa on paljon taitavia, korkean moraalin ja etiikan omaavia valmentajia, joiden asiantuntemusta ja ammattitaitoa haluamme hyödyntää suomalaisten krav maga harrastajien parhaaksi.

Turvallinen toimintaympäristö

 • Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia.
 • Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.
 • Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.
 • Valmentajat ja seurojen vastuuhenkilöt puuttuvat epäasialliseen käytökseen ja tarvittaessa saavat siihen liitosta tukea
 • Harjoitukset ovat turvallisia osallistua
 • Harjoituksissa, joissa on riski loukkaantua, teemme ympäristöstä turvallisen käyttämällä harjoitus- ja suojavälineitä, jotta riskit poistuvat ja vähintäänkin pienentyvät

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Valmentajat ja ohjaajat huolehtivat turvallisuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta harjoituksissa. Valmentaja on ensimmäinen henkilö, jolle tulee ilmoittaa epäkohdista.
 • Jokainen harjoittelija kohtelee harjoituskumppaneitaan reilusti ja rehdisti
 • Korostamme matalaa hierarkiaa ja yhdenvertaisuutta ja luomme yhteisöllisyyttä niin harjoituksissa, leireillä kuin muissa tapahtumissa
 • Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.

Vastuullinen valmentaminen

 • Valmentajamme osallistuvat aktiivisesti liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja päivittävät omaa osaamistaan.
 • Valmentajat toteuttavat käytännössä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja huolehtivat harjoittelun turvallisuudesta.